Ankieta

WIEK OSOBY BADANEJ
[  ] – 10-20
[  ] – 20-40
[  ] – 40-60

PŁEĆ
[  ] – K
[  ] – M

ZAMIESZKANIE
[  ] – Miasto
[  ] – Wieś

CZY OGLĄDAŁEŚŁ(ŁAŚ) e-Teatr na piątek?
[  ] – Tak
[  ] – Nie

Czy podoba się Państwu taka forma przekazu online?
[  ] – Tak
[  ] – Nie